Pravidla soutěže „Supercross GTX – 2019”
 1. Soutěž „Supercross - GTX“ (dále jen „Soutěž“) organizuje pro AMER SPORTS Czech Republic s.r.o., IČO 49617109, V Chotejně 700/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, společnost Magnas Media s.r.o., IČO 24225584, se sídlem Mošnova 2366/45, 150 00 Praha 5 (dále jen „organizátor soutěže“).
 2. Soutěže se smí zúčastnit osoba starší 15 let, která akceptuje pravidla soutěže a která je občanem České republiky a Slovenské republiky. Adresa pro doručení výhry musí být na území České republiky, nebo Slovenské republiky.
 3. Soutěž probíhá od 23.9. do 27. 10. 2019 do 23:00 hod.
 4. Výherce soutěže bude obeznámený o výhře telefonicky, nebo mailem.
 5. Průběh soutěže:
  1. Soutěžící reagují na soutěžní úkol odesláním odpovědí pomocí soutěžního formuláře
  2. Soutěž bude ukončena 27.10. 2019 ve 23:00 hod. Vítězem se stanou 2 výherci, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a následně budou vylosování náhodným výběrem.
 6. Cena:
  1 x set oblečení – pánské (boty, hydratace, čelenka)
  1 x set oblečení – dámské (boty, hydratace, čelenka)

  Pro vyzvednutí výhry bude nutné dodat následující údaje:
  1. Jméno a příjmení výherce
  2. Emailovou adresu výherce
  3. Telefonní číslo výherce
  4. Naskenovaný předávací protokol o převzetí výhry

  Výhry budou zaslány poštou na adresu výherce. Uvedené osobní údaje výherce budou použity pouze pro účely předání výhry a nebudou jakkoli dále zpracovávány.
 7. Zasláním odpovědi na soutěžní úkol soutěžící konkludentně vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže.
 8. Uděluje souhlas společnosti AMER SPORTS Czech Republic, s.r.o. (a dceřiné společnosti a přidružené společnosti Amer Sports Group), se sídlem V Chotejně 700/7, 102 00, Praha - Hostivař IČ: 49617109, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21384 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení, email.
 9. Souhlasí s registrací do newlettter značky Salamon SAS a se zasíláním propagačních informací a nabídek formou emailu nebo jinými digitálními zprávami. Vaše osobní údaje, které zpracováváme a ukládáme, neposkytneme žádné třetí osobě. Z newsletteru se můžete kdykoli odhlásit podle pokynů uvedených ve vašem emailu.
 10. Výherce soutěže bude vyrozuměn nejpozději do pěti pracovních dní následujících po ukončení soutěže.
 11. Každý soutěžící je oprávněn zúčastnit se soutěže jen jedenkrát. Každé další hlasování bude ze soutěže vyřazeno.
 12. Organizátor si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníky soutěže, kteří porušují její pravidla nebo u kterých existuje důvodné podezření z jejich porušování.
 13. Námitky účastníků soutěže ohledně organizace soutěže a jejích výsledků jsou nepřípustné a nebude k nim přihlíženo.
 14. Organizátor si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže podle svého uvážení, a to i v průběhu soutěže.
 15. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit soutěž, a to i bez udání důvodu.
 16. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v těchto pravidlech (odst. 6) jinou cenou obdobné nebo vyšší hodnoty, a to i bez udání důvodu.
 17. Organizátor si vyhrazuje právo nevybrat výherce nebo výherce neocenit cenou, a to i bez udání důvodu.


V Praze, dne 21.9.2019

SOUTĚŽ

Vyhraj se Salomon pánský/dámský set v hodnotě 8 520 Kč, tj. dohromady 17 040 Kč

Jak velký drop má bota Supercross GTX?
Odpověď lze nalézt na webu www.salomon.com.

competition image photo

Otázka: Jak velký drop má Supercross GTX?


Motto: Napiš, proč by si měl/měla vyhrát cenu právě ty.


Pravidla soutěže najdeš na tomto odkazu.